Natuurkunde 2e klas  Natuurkunde 3e klas  Wiskunde
Punten: type punt/ achter http://smj.collegedenhulster.nl/

H2-Stoffen en hun eigenschappen Oefenvragen volume omrekenen ..
Oefenvragen dichtheid ..
Oefenvragen dichtheid (Word-document) ..
Uitwerking oefenvragen dichtheid (Word-document) ..
Oefenproefwerk hoofdstuk 2 (incl. nakijken) ..
H3-Water en Lucht Uitwerkingen : 3.1 .. 3.2 .. 3.3 .. 3.4 .. 3.5 .. 3.6 .. Test je zelf ..
Oefenproefwerk hoofdstuk 3 (incl. nakijken) ..
H4-Warmte Uitwerkingen : 4.1 .. 4.2 .. 4.3 .. 4.4 .. 4.5 .. Test je zelf ..
Oefenproefwerk hoofdstuk 4 (incl. nakijken) ..
2va - Correctiemodel bij verslag ..
2va - Meetgegevens Isolatiewedstrijd ..
H5-Elektriciteit Aantekening weerstand, vermogen, energie (Word-document) ..
Oefenvragen (Word-document) ..
Uitwerking oefenvragen (Word-document) ..
Oefenvragen weerstand, vermogen, energie ..
H6-Beweging Gemiddelde snelheid ..
Grafieken en snelheid ..
H7-Licht Flashbestand: weerkaatsen licht op een spiegel ..
Flashbestand: kleuren zien ..
Flashbestand: kleuren mengen ..
Oefenproefwerk hoofdstuk 7 (incl. nakijken) ..
H8-Geluid Oefenvragen geluidssnelheid ..
Oefenvragen frequentie en trillingstijd ..
Oefenvragen geluidssterkte ..
Oefenproefwerk hoofdstuk 8 (incl. nakijken) ..